شش ماهه اول سال 94 | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي