شش ماهه اول سال 94 ›› حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي