آدرس | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
آدرس : بجنورد- خیابان مدرس - سازملن جهاد کشاورزی خراسان شمالی- حوزه نمایندگی ولی فقیه- کدپستی : 9417714474 - تلفن : 2252406-0584