اجرای طرح اقرأ (تصحیح قرائت نماز همکاران ) - اجرای طرح اقرأ (تصحیح قرائت نماز همکاران ) | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نماز به عنوان زیباترین نماد بندگی و عبودیت در پیشگاه خداوند متعال می باشد و اقامه نماز صحیح دارای شرایطی  می باشد     که اگر محقق نگردد نماز صحیح نمی باشد ،یکی از این شرایط قرائت صحیح سوره ها و اذکارنماز می باشد ، در همین راستا طرح تصحیح قرائت نماز از تاریخ 24/6/95 لغایت 15/7/95 برگزارمی گردد ، لذا همکاران ارجمند و اعضاء محترم                خانواده ها  می توانند به دو صورت حضوری و غیر حضوری                 در این طرح شرکت نمایند .

ضمناً (همکاران ستاد سازمان ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها)جهت دریافت فایل آموزشی (احکام ، قرائت و...)به آدرس  \\192.168.100.12\namaz  مراجعه نمائید .

حضوری : سازمان جهاد کشاورزی  - اتاق 227-

غیر حضوری : تلفن مستقیم به شماره : 32262848 

   یا تلفن :32254300 – 32252406    -  داخلی  227

زمان : روزهای  دوشنبه و چهارشنبه  ساعت 9 تا 12 (برادران)

  روزهای  سه شنبه و پنج شنبه  ساعت 9 تا 12 (خواهران- با حضور استاد خانم)