جشنواره اولین کتاب من با عنوان « پدر جهادی من » - جشنواره اولین کتاب من با عنوان « پدر جهادی من » | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اطـــــــــــــــــــــــــــــلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران شاغل و بازنشسته محترم می رساند جشنواره اولین کتاب من با عنوان « پدر جهادی من » برگزار می گردد :
مراحل و نحوه حضور در جشنواره :
1-    ثبت نام در جشنواره
2-    دریافت بسته های آموزشی (حاوی لوح فشرده منابع و اطلاعات)
3-    نویسندگی کتابچه براساس موارد ذکر شده در CD
4-    ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره در تهران جهت بررسی اثر
5-    پرداخت مبلغ 15000 تومان
لذا همکاران ارجمندی که تمایل دارند فرزندانشان در این جشنواره شرکت نمایند در ستاد سازمان به اداره امور فرهنگی و در ادارات کل ، شرکتها و مراکز وابسته به مسئولین محترم دفاتر نمایندگی یا رابطین محترم عقیدتی فرهنگی مراجعه نمایند .
مهلت ثبت نام تا تاریخ 93/08/27