دوره آموزشی آشنایی با فرهنگ کار و قانون گرایی از دیدگاه اسلام - دوره آموزشی آشنایی با فرهنگ کار و قانون گرایی از دیدگاه اسلام | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي