برگزاری مسابقه به به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی - برگزاری مسابقه به به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی مسابقه ای با عنوان حدیث سردار دلها در فضای مجازی برای همکاران برگزار می نماید.