سال 93 | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جلسه شورای فرهنگ سازمان جهاد کشاورزی  استان خراسان شمالی با موضوع شعار سال و مسائل فرهنگی برگزار شد .
 اولین جلسه شورای فرهنگ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی  در سال 1393 باحضورحضرت حجت الاسلام والمسلمین ایمانی تبارمسئول امور استانهای نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان ،رئیس سازمان،مدیران کل دستگاههای وابسته ،معاونین ،مدیران ستادی وجهاد کشاورزی شهرستانها و روسای ادارات باتلاوت آیاتی چند ازکلام ا...مجید ساعت 8صبح مورخ93/2/01درمحل اتاق جلسات سازمان تشکیل گردید.
درابتدای جلسه حجت الاسلام غلام نژاد مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن تبریک ولادت باسعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)وعرض خیر مقدم حضورمسئول امور استانهای نمایندگی  ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی وتقدیر ازریاست سازمان ومدعوین به بیان مطالبی درباب اهمیت مسائل فرهنگی وپرداختن به این امر مهم با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری ونام گذاری شعارسال پرداختند.ایشان از برگزاری یک دوره کلاس اخلاق با موضوع فرهنگ و مدیریت جهادی با حضور امام جمعه شهرستان بجنورد و نماینده ولی فقیه در استان در طول سال جاری در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری خبر داد و اظهار امیدواری کرد این جلسات و مباحث بتواند بستر مناسبی برای انجام امور ایجاد نماید .وی در  ادامه به مشکلات بخش فرهنگی نیز اشاره وخواستار توجه بیشترمسئولین چه دروزارت جهادکشاورزی وچه درسطح سازمانها به این حوزه مهم وتامین اعتبارات لازم شد .درادامه جناب آقای مهندس یاوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاج آقای ایمانی تبار به بیان خلاصه ای ازوضعیت کلی بخش کشاورزی استان ومیزان سطح زیر کشت وتولیدات این استان دربخشهای مختلف پرداختند.ایشان درادامه به بیان اهمیت مسائل فرهنگی پرداختند ولزوم اهتمام به این حوزه رابه کلیه مسئولین سازمان وشهرستانها یادآورشدند وقول مساعد دادندتا حد توان همکاری لازم رابا حوزه نمایندگی ولی فقیه درجهت تامین اعتبارات داشته باشند.
 سپس حجت الاسلام والمسلمین ایمانی تبارمسئول امور استانهای نمایندگی ولی فقیه دروزارت جهادکشاورزی نیزضمن تبریک ولادت حضرت زهرا(س)به همه محبان ودوستداران اهل بیت(ع)وبا ابراز خرسندی از حضوردراستان خراسان شمالی وتقدیرو تشکر از مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ورئیس سازمان به بیان مطالبی درخصوص مسائل فرهنگی پرداختند.ایشان مباحث فرهنگی را یکی ازاساسی ترین مسائل مطرح درجامعه واز دغدغه های مقام معظم رهبری دانستندواظهارداشتند که ازنظرحضرت آقا ازمسائل فرهنگی غفلت شده واگر روال به این صورت باشد بخش فرهنگی جامعه آسیب خواهد دید؛ به همین علت معظم له شعارسال1393را مزین به نام فرهنگ نمودند.ایشان به فرمایشات مقام معظم رهبری در سالهای اخیرو هشدارهای ایشان درخصوص تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و...اشاره نمودند و اظهار داشتند متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نشده واهتمام لازم به این امر مهم  صورت نگرفت .ایشان درادامه ،فرهنگ ومسائل فرهنگی راازدیدگاه رهبری اساس دانستند که اقتصاد وسیاست ذیل آن قرار می گیرد ،بر این اساس مسائل اقتصادی به سرمنزل نخواهد رسید مگر این که مسائل فرهنگی درجامعه درزمینه های مختلف نهادینه گردد.درادامه ایشان خواستارهمکاری بیشتر بین مسئولین سازمان با حوزه نمایندگی ولی فقیه شدند و ابراز امیدواری نمودند این تعامل و همکاری بتواند بستر مناسبی جهت برنامه ریزی وگسترش مسائل فرهنگی را درسازمان ایجاد نماید .