سال 92 | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي