شعارسال | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
با عنایت به نام گذاری سال 1392 با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، اقدامات این اداره با محوریت شعار سال عبارتند از :
1-در جهت ایجاد فضای مناسب و ایجاد شورانتخاباتی اقدام به تهیه خبرنامه با موضوع انتخابات (اصلح گزینی و
  شایسته سالاری ویژه انتخابات) .
3- تهیه بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خصوصیات مطلوب رئیس جمهور.
4- تهیه بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت و جایگاه شورا ها در جهت شرکت هر چه بیشتر همکاران به همراه سایر مردم شریف در انتخابات و ایجاد حماسه سیاسی .
5-تهیه عناوین برنامه های فرهنگی با محوریت شعار سال .
 6-برگزاری مسابقه ای از مطالب ارسال شده (اصلح گزینی وشایسته سالاری )بین همکاران به صورت استانی  و اهداء جوایز به نفرات برتر .