معرفي پرسنل ›› حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
معرفی پرسنل حوزه نمایندگی ولی فقیه
نام سمت ایمیل شماره تماس(داخلی) شماره تماس(مستقیم)
حجت الاسلام علی غلام نژاد مسئول حوزه Mahdiyavar54@yahoo.com 05842254300-203 05842252406
احمد رضا امانی رئیس اداره امور فرهنگی وتوسعه ارزشهای اسلامی - 05842254300-241 05842259833
عبدالله شجاعی بیدواز رئیس اداره آموزش عقیدتی - 05842254300-241 05842259833