معرفي پرسنل | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
معرفی پرسنل حوزه نمایندگی ولی فقیه
نام سمت ایمیل شماره تماس(داخلی) شماره تماس(مستقیم)
حجت الاسلام علی غلام نژاد مسئول حوزه Mahdiyavar54@yahoo.com 05842254300-203 05842252406
احمد رضا امانی رئیس اداره امور فرهنگی وتوسعه ارزشهای اسلامی - 05842254300-241 05842259833
عبدالله شجاعی بیدواز رئیس اداره آموزش عقیدتی - 05842254300-241 05842259833