اولویت بندی مسائل مهم کشور - اولویت بندی مسائل مهم کشور | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تأکید مقام معظم رهبری در دیدار هیأت دولت در تاریخ 98/5/30:

  1. مسائل مهم کشور را اولویت بندی کنید و آنها را پیگیری کنید بدون گرفتار شدن در برخی آفات از جمله فروع و حواشی.

دو سال از عمر دولت باقی مانده که زمان قابل توجهی برای در اولویت قرار دادن مسائل اصلی و حل آنهاست.

  1. توجه به عدالت اجتماعی، ریشه کنی فقر و اینکه هدف صرفا رشد اقتصادی نیست بلکه تولید ثروت باید به عدالت اجتماعی منتهی شود.