بدبخت ،بیچاره ،کمی تأمل کن - بدبخت ،بیچاره ،کمی تأمل کن | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي


قبل از پانزده خرداد 1342 بود ؛رژیم که دیده بود موج انقلاب سراسر ایران را فرا گرفته است ،علما وگویندگان روحانی تهران را به ساواک احضار کرده و از آن ها خواسته بود که حول سه محور شاه ،اسرائیل واسلام حرف نزنند .وقتی این خبر به گوش امام رسید ،ایشان در سخنرانی روز سیزده خرداد بیش ازده سطر علیه اسرائیل سخن گفتند :اسرائیل نمی خواهد در این مملکت روحانیت باشد ،اسرائیل نمی خواهد در این مملکت مسلمان باشد ،اسرائیل می خواهد ملت را به خاک وخون بکشد ،اسرائیل می خواهد در این مملکت زراعت را فلج کند ،تجارت را از بین ببرد ....بعد هم خطاب به شاه فرمودند :
بدبخت !بیچاره ،چهل وپنج سال ازعمرت می رود ؛کمی تأمل کن .کمی تدبر کن .من نمی خواهم روزی اگراربابها بخواهند تو را ببرند ،مردم جشن چراغانی کنند...(1)
1-حجت الاسلام سید حمید روحانی ،پا به پای آفتاب
منبع:قربانی اسلام ،حسن قدوسی زاده .