گزيده ی بيانات رهبري :برکات همسر خوب - گزيده ی بيانات رهبري :برکات همسر خوب | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي


*اینکه شما مردها هر فضیلتی را که می توانید در میدان مجاهدات عمومی وبزرگ به دست بیاورید ،نصفش مال شریک زندگی شماست .
*اگر همسر یک کسی که در میدان مجاهدت وکار وتلاش است - با او همراه نباشد- او می تواند کار بکند.
*اگر خوب می توانید کار کنید ،ناشی از برکاتِ وجود همسرِ خوب ومهربان است .این را خودِ همسران ،اول تشخیص بدهند .
*خود شما (خانم ها)قدر بدانید همسریِ مردی را که (در بنای رفیع نظام جمهوری اسلامی )زحمت می کشد ،نصف اجرش مال شماست .
*خدای متعال خصوصیات جسمی ای را در دو جنس قرار داده است که هر کدام نقشی در ادامه آفرینش ،رشد وتعالی انسان در حرکت تاریخ بر عهده دارند ؛ونقش زن مهم تر است .

منبع:گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با :زن وخانواده ،تدوین دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.