گزيده ي بيانات رهبري:خانواده وتربیت فرزند - گزيده ي بيانات رهبري:خانواده وتربیت فرزند | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي


*مادران با زندگی کردن فرزند تربیت می کنند .هرچه زن صالح تر ،عاقل تر وهوشمند تر باشد،این تربیت بهتر خواهد شد .بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان ،سطح سواد ،سطح هوش بانوان ،در کشور باید برنامه ریزی شود.
*یکی از مهمترین وظایف زن خانه داری است .بنده عقیده ندارم که زن ها نباید در مشاغل اجتماعی وسیاسی کار کنند ؛نه ،اشکالی ندارد ؛اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه داری به چشم حقارت نگاه کنیم این می شود گناه .
*این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه ،از خصوصیات زنانه ،از اخلاق زنانه دور کنیم .خانه داری را ،فرزند  دری را ،شوهرداری را برای او ننگ به حساب بیاوریم .
*خانه داری وفرزند آوری مجاهدتی بزرگ وهنر زنانه است که توأم با صبر ،عاطفه واحساسات می باشد واگر توجه لازم به آن صورت پذیرد پیشرفت یک جامعه تضمین خواهد شد .
*فرزند آوری یکی از مهمترن مجاهدت های زنان واز وظایف زنان است ؛چون فرزند آوری در حقیقت هنر زن است .
*این اسلام است ؛متین ترین ،منطقی ترین ،عملی ترین قوانین وحدود ومرزهایی که ممکن است انسان (در زمینه مسئله جنسیت فرض کند)باید دنبال این راه رفت ؛یکی از اساسی ترینش تشکیل خانواده است .یکی از اساسی ترینش اهتمام به حفظ محیط خانواده وانس خانوادگی است ؛که این به عهده کدبانوی خانه است .
*ما در زمینه مساله زن ،جنسیت واموری که حول وحوش وجود زن تحقق پیدا می کند –مثل همین خانواده وفرزند وازدواج وسکن وآرامش و...-حرف های برجسته ای داریم که توئفیق پیدا نکردیم اینها را به دنیا وذهنیت جهانی منتقل کنیم ،در حالی که دنیا احتیاج دارد به مبانی ومفاهیم روشن فراگیر کارگشا .
*اگر ما توانستیم در زمینه زن وخانواده ومادروهمسر درست فکر کنیم ،درست تصمیم بگیریم ودرست عمل کنیم ،بدانید که آینده اسلام با نظر کرامت به زن نگاه می کند.
*وقتی در جامعه ای بنیان خانواده متزلزل شد مشکلات آن جامعه نهادینه می شود .
 
منبع :گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در ربطه با :زن وخانواده ،تدوین :دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی .