مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد - مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

امروز دشمن برای مبارزه‌ی با اسلام و جمهوری اسلامی، بر روی مسئله‌ی اقتصاد متمركز شده است. نه اینكه عرصه‌های دیگر را فراموش كردند؛ نه، در زمینه‌ی فرهنگ و در زمینه‌ی امنیت و در زمینه‌ی سیاست و در همه‌ی زمینه‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی آنچه از دستشان برمی‌آید، میكنند - حالا شكست میخورند، مطلب دیگری است؛ برای اینكه مردم را از دولت جدا كنند، از نظام جدا كنند، فاصله و شكاف ایجاد كنند، دنبال این هستند كه در مسئله‌ی اقتصادی كشور مشكل ایجاد كنند.