استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها - استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

حضرت امام خمینی (ره) در مورد استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها برای تقویت تولید می‌فرمایند: « ایران امکانات و ظرفیت‌های مختلف و فراوانی برای رشد اقتصادی دارد که اگر نفت هم نباشد بتواند در رشد خود و از بین بردن فقر پیروز شود. از قبیل معادن مختلف که در صنایع اهمیت زیادی دارد و همچنین امکانات کشاورزی  و دامداری و مهم‌تر از همه وجود استعدادهای سرشار و خلاق انسانی»