محصول مجاهدت و تلاش - محصول مجاهدت و تلاش | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

یك عدّه، ساده‌لوحانه بعضی از كشورهای ثروتمند دنیا را مورد نظر قرار می‌دهند و می‌گویند این‌ها ثروت دارند، اما دین و اخلاق ندارند؛ ما هم به‌‌ همان راه برویم. خیال می‌كنند ثروتمند شدن آن‌ها، ناشی از دین نداشتن و اخلاق نداشتن آنهاست! این اشتباه است. هر كشوری اگر ثروتمند و قدرتمند شده است، به خاطر عوامل خاصّ ایجاد قدرت و ثروت است. هر جا تدبیر و كار و تلاش باشد، محصولی خواهد داد؛ این سنّت الهی است. حتّی كسانی هم كه دنبال مادیّات صرفِ بدون معنویت می‌روند، اگر مدیریّت و تدبیر درستی داشته باشند و تلاش و مجاهدت هم بكنند، البته به آن خواهند رسید. شكی نیست كه خدای متعال به حسب عمل ملت‌ها به آن‌ها پاداش و جزا می‌دهد، كه گاهی آثار آن را ما می‌فهمیم و گاهی هم متوجه نمی‌شویم.