گزيده بيانات رهبري در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین - گزيده بيانات رهبري در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
بسیج یک اندیشه است، یک فکر است، ... علّت این هم که همه مى‌بینند که تحصیل‌کرده، نخبه، نابغه، از رشته‌هاى مختلف مجذوب بسیج می شوند، این است که بسیج صرفاً یک حرکت احساسى نیست؛ یک منطق قوى پشت سرِ بسیج وجود دارد؛ این منطق، این علم، وقتى با عمل همراه می شود، این غوغا را درست میکند؛ این حوادث شگفت‌آور را خلق می کند. پایه‌ى این تفکّر چیست؟ پایه‌ى این تفکّر، اعتقاد به مسئولیّت انسان است . نقطه‌ى مقابل این فکر، حالت احساس بى‌مسئولیّتى، «ولش کن»، «برو خوش باش»، «به خودت بپرداز» است. پایه‌ى فکرى بسیج این مسئولیّت الهى است که مبانى دینى مستحکمى دارد. نه فقط مسئولیّت در برابر خود و در برابر خانواده‌ى خود و نزدیکان خود - که این هست - بلکه مسئولیّت در قبال حوادث زندگى؛ در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور و سرنوشت جامعه، چه مسلمان،چه غیر مسلمان ....                                                                       
                                              بیانات رهبری در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین (۱۳۹۳/۰۹/۰۶)