نرم افزار | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
لیست نرم افزارهای موجود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد
1- نرم افزار خانواده (حجة الاسلام قرائتی)   
2- فرهنگ جهاد(رحیم پورازغدی)
3- نرم افزارآخرت             
4 –مفاتیح الجنان
5 سبکبالان عاشق
6- نرم افزارقرآن
مجموعه سخنرانی های اخلاقی ازحجج اسلام

1- استاددانشمند    2– محدثی     3– مهاجرانی   4– رفیعی شالچی    5– طائب   6– نقویان   7– دکترمرتضی تهرانی   8-دکتر فردوسی پور                   9- خاتمی     10-میرباقری    11- مصباح یزدی    12- کازرونی    13- طباطبایی     14- سیدجوادبهشتی
درزمینه قرآن وتفسیر
درس هایی ازقران( قرائتی)  ، تفسیرسوره یاسین (محمدعلی انصاری)  ، تفسیرسوره الحاقه (قرائتی)  ،تلاوت مجلسی قرآن(قراءمختلف)
ادعیه وزیارات
دعای ندبه (حاج مهدی منصوری ) ،زیارت عاشوراودعای کمیل (حاج منصورارضی)  .