گزارش سه ماهه سوم92 | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مناسبت های شمسی :
   شركت با همكاران در راهپیمایی 13 آبان .
مناسبت های قمری :

1-برنامه عيد سعيد غديروتجليل از سادات .

2- برنامه هاي محرم همراه با زيارت عاشورا وسخنراني و عزاداري .

ستاد ها :
  ستاد نماز :
  ستاد زکات :
  ستاد امر به معروف ونهی از منکر:      
    برگزاری جلسه امر به معروف ونهی از منکر .   

  ستاد حجاب وعفاف :
    برگزاری جلسه شوراي عفاف وحجاب.
 
  متفرقه :
  1-جلسه شوراي فرهنگي .

 2-آموزش ديني در رابطه با حفظ طبيعت در بين مردم .

 3-بیان احكام ،مباحث اخلاقي و رو خواني قرآن در بین الصلاتین .