برخی از حکمت های امام حسن (ع) - برخی از حکمت های امام حسن (ع) | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

برخی از حکمت های امام حسن(ع) :
* در تنبیه و مجازات عجله نکنید بلکه همیشه فرصتی را برای عذرخواهی و جبران باقی گذارید.
* سه چیز موجب هلاکت است:نخوت، آز و حسادت.
* اگر مستحبات موجب از دست رفتن واجبات می شود باید آن را ترک کرد.
* بر آورده نشدن نیاز آدمی بهتر از درخواست از دیگران.
* فرصت ها به سرعت ابر می روند اما به کندی باز می گردند.
منبع :
http://aftabnews.ir