پاسخ ها و پیامها - پاسخ ها و پیامها | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تفسیر این کلمات چیست؟
ازامام حسین (ع)نقل است که :
مردی یهودی خدمت رسول خدا (ص)رسید و ... گفت : من ازده سخن که خدای تعالی در بقعه مبارکه ، در مناجات موسی ، به او عطا فرمود ، از تو می پرسم که آنها را جز پیامبر مرسل یا ملک مقرب نمی داند.
پیامبر فرمود:از هر چه می خواهی بپرس.
... گفت : برای من ، از تفسیر « سبحان الله و لا اله الا الله و الله اکبر » بگو.
پیامبر فرمود : خدا می دانست که آدمیزاد و جن ، به خدای تعالی دروغ می بندند ، پس فرمود :« سبحان الله » یعنی او از آنچه آنها می گویند پاک و مبرا است .
اما « الحمد الله » ، خدا می دانست که بندگان نمی توانند سپاس نعمت هایش را به جای آورند . پس خودش را ستایش نمود ، پیش از آنکه خلایق او را حمد کنند . اگر این کلام الهی نبود ، خداوند به هیچ کس نعمتی نمی داد .
اما « لا اله الا الله » معنی این سخن ، وحدانیت خداوند است . خدا هیچ عملی را جز به وسیله آن نمی پذیرد و جز به واسطه آن کسی وارد بهشت نمی شود . این کلام را « کلمه تقوی » گفته اند چون در روز قیامت ، ترازوی عمل را سنگین می کند .
اما « الله اکبر » بالاتر و والاتر از آن ، سخنی نیست و نزد خدا محبوب ترین است .« الله اکبر » یعنی بزرگتر از خدا چیزی نیست .عظمت این کلمه از آن رو است که به خاطر کرامتی که نزد خدا دارد ، آغاز هر نمازی با آن است و نامی است از نام های برتر وبزرگ تر خدا .
الاختصاص ، شیخ مفید ،ص40  

       حوزه نمایندگی ولی فقیه
اداره امور فرهنگی
وتوسعه ارزشهای اسلامی