آموزش « نه گفتن » به کودکان - آموزش « نه گفتن » به کودکان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

توانایی«نه گفتن » درکودکی باعث محافظت کودک در مقابل آسیب­های غریبه­ها می­شود. کمک می­­­کند هویت، عزت نفس و استقلال خود را دریابد و به رسمیت بشناسد. در نوجوانی، این مهارت به فرزند شما کمک می­کند تا اجبارهای گروه همسالان را نپذیرد و به بسیاری از رفتارهای پرخطر و آسیب­زا، «­نه­» بگوید. بچه­ای که نه گفتن را بلد است، به سادگی قواعد خودش و خانواده را زیر پا نمی­گذارد و در بزرگسالی هم به اصول خود پایبند است. برای این منظور باید: 1-تفکر منطقی را به او بیاموزید.(برای انجام هر کاری، استدلال منطقی ومتناسب با سن کودک بیاورد)2-محبوبیت او را معادل مطیع بودنش قرار ندهید.(به او نگویید اگر هر چی من بگویم گوش کنی،آن وقت بچه خوبی هستی) 3-بزرگترها را به او قدرت بی­چون وچرا معرفی نکنید.(وقتی کودکتان فکر کند باید از همه بزرگترها اطاعت کند توان نه گفتن مقابل بزرگترهای غریبه را نخواهد داشت) 4-به او اختیار تصمیم­گیری بدهید.(مثلاً در انتخاب لباس،..)  5-روی تقویت اعتماد به نفس فرزندتان کار کنید.(ویژگیهای مثبتش را به او یادآور شوید و او را به هر بهانه ای تنبیه نکنید) 6-برای او خط قرمزها را مشخص کنید.(بگویید در مقابل چه درخواستهایی همیشه باید نه بگوید)     7-پیامد نه گفتن او باید امنیت باشد.(اگر کودک نه بگوید وتنبیه شودکم­کم یاد می­گیرد که از نه گفتن اجتناب کند) 8-هشدارهای مربوط به تسلیم بودن محظ را به او بدهید.(بگویید اگر نتواند نه بگوید، ممکن است چه خطراتی او را تهدید کند) 9-الگوی خوبی باشید وخودتان با اعتماد به نفس، هر جا که لازم است مخالفت کنید و محترمانه اما قاطعانه نه بگویید. 10-به او یاد بدهید که به نه گفتن دیگران هم احترام بگذارد.(فقط وقتی پاسخ های آن ها را مبنی بر رضایت تعبیر کند که به صراحت موافقت کرده باشند. بجز این، هر پاسخ مبهم دیگری(مثل نمی دونم...شاید...بذار ببینم...و...) به معنی مخالفت و نه است و باید به آن احترام گذاشت.                               ضمیمه هفته نامه افق حوزه/ شماره 194- ص3