برای ما هم فرقی ندارد کاهوهای لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها - برای ما هم فرقی ندارد کاهوهای لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مرحوم آیه الله سید محمد حسین تهرانی می نویسد: یکی از رفقای نجفی ما می گفت: من یک روز به دکان سبزی فروشی رفته بودم، دیدم مرحوم قاضی(فقیه عارف، حضرت آیه الله سید علی آقا قاضی طباطبایی) خم شده ومشغول سوا کردن کاهو است، ولی به عکس عرف مردم، کاهوهای پلاسیده و آن هایی را که دارای برگ های خراب و بزرگ هستند، برمی دارد! کاملاً دقت می کردم، تا این که دیدم مرحوم قاضی کاهو ها را به صاحب دکان داد و وزن کرد، ایشان آن را در زیر عبا گرفت و روانه شد، من در آن وقت طلبه جوانی بودم و مرحوم قاضی مسن و پیرمرد بود، به دنبالش رفتم و علت ماجرا را از ایشان پرسیدم؛ آن بزرگوار فرمود: من این مرد فروشنده را می شناسم؛ فرد بی بضاعت و فقیری است، گاه گاهی به او کمک می کنم، می دانستم که این کاهوها بالاخره خریداری ندارد، و ظهر که دکان خود را می بندد، این ها را به بیرون خواهد ریخت و لذا برای عدم تضرر او، مبادرت به خریدن کردم. از طرفی نمی خواهم چیزی به او بلاعوض داده باشم؛ اولاً عزت، شرف و آبروی او از بین برود، و ثانیاً خدای ناخواسته عادت به درآمد بدون زحمت نکند، و در کسب و کار هم ضعیف نشود؛ و برای ما هم فرقی ندارد کاهوهای لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها.