دعوت به نیکی - دعوت به نیکی | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مَن یَشفَع شَفَاعَهً حسنَهً یَکُن لَّهُ نَصِیبٌ مِّنهَا وَمَن یَشفَعُ شَفَاعَهً سَیِّئهً یَکُن لَهُ کِفلٌ مِنهَا وَکَانَ اللهُ عَلَی کُلِّ شَیئٍ مُقِیتَا *
تفسیر: درست است که هرکس در درجه اول مسئول کار خویش است ، نه مسئول کار دیگران ، امّا این مسئولیت به آن معنی نیست که از دعوت دیگران به سوی حق و مبارزه با فساد چشم بپوشد و روح اجتماعی اسلام را تبدیل به فردگرائی و بیگانگی از اجتماع کند ودر لاک خود فرو رود، بلکه موظف است به کار خوب تشویق و از کاربد منع نماید. شفاعت گاهی قبل از انجام عمل است که به معنی «راهنمایی» است و گاهی بعداز انجام عمل است که به معنی «نجات از عواقب عمل»می باشد؛ مردم در آثار و پیامدهای اعمال یکدیگراز طریق شفاعت، تشویق، و راهنمایی شریکند ؛ بنابراین هرگاه سخن یا عمل ویا حتی سکوت  و یا دعای انسان سبب تشویق جمعیتی به کار نیک یا بد شود ، تشویق کننده سهم قابل توجهی از نتایج آن کار خواهد داشت بدون اینکه چیزی از سهم فاعل اصلی کاسته شود  ودرپایان آیه می فرماید: خداوند تواناست و اعمال شما را حفظ و محاسبه کرده و در برابر حسنات و سیئات پاداش مناسب خواهد داد. پس انسان با توجه به دیگران و گام برداشتن در مسیر منافع آنان هرگز عقب نمی ماند و منافع فردی او به خطر نخواهد افتاد بلکه در نتایج آنها سهیم خواهد بود.
     « سوره نساء ، آیه 85، تفسیر نمونه ، ج4، ص56 »