مایه آرامش - مایه آرامش | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
وَمِن ایَاتِه اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزوَاجَاً لِّتَسکُنُوا اِلَیهَا وَجَعَلَ بَینَکُم مَّوَدَّهً و رَحمَهً اِنَّ فِی ذَلِکَ لَایَاتٍ لِّقَومٍ یَّتَفَکَّرُون *
تفسیر: از نشانه های خدا اینست که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید، تا درکنارآنها آرامش بیابیدو از آنجا که ادامه این پیوند، نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی و روحانی دارد، در میان شما مودت و رحمت آفرید. به راستی وجود همسران برای انسانها مایه آرامش واز مواهب بزرگ الهی است، این دو جنس مکمل  و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش( هم ازنظر جسمی و روحی، هم از جنبه فردی و اجتماعی ) یکدیگرند، به طوری که هریک بدون دیگری ناقص است. آنها که پشت پا به این سنت الهی می زنند وجود ناقصی دارند، چرا که یک مرحله تکاملی آنها متوقف شده، اما مسأله « مودت و رحمت » در حقیقت « ملاط و چسب » ساختمانی جامعه انسانی است، مودت جنبه متقابل دارد ولی رحمت یک جانبه ، ایثار گرانه و بلاعوض است؛  نه تنها زندگی خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی بدون این دو اصل امکانپذیر نیست.

                                                                           «  سوره روم ، آیه 21 ، تفسیر نمونه ، جلد 16، ص409»