بخل ورزیدن - بخل ورزیدن | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
َلَّذِینَ یَبخَلُونَ وَ یَأمُرُونَ النّاسَ بِالبُخلِ وَیَکتُمُونَ مَا اتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ وَاَعتَدنَا لِلکَافِرِینَ عَذَابَاً مُهِیناً * وَالَّذِینَ یُنفِقُونَ اَموَالَهُم رِئاءَ النّاسِ وَلَا یُومِنُونَ بِاللَّه وَ لَا بِالَیَومِ الاخِرِ وَ مَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینَاً وَ سَاءَ قَرِیناً  « سوره نسا آیه 38 و 37»
تفسیر : این آیه به افراد خود خواه و بخیل اشاره کرده و می فرماید: آنها کسانی هستند که ( نه تنها خودشان از نیکی کردن به مردم ) بخل می ورزند بلکه دیگران را نیز به بخل دعوت می کنند ؛ علاوه بر این سعی دارند « آنچه را که خداوند از فضل و کرم خود به آنان داده ، کتمان کنند » سپس عاقبت کار آنها را چنین بیان می کند : « ما برای آنها عذاب خوار کننده ای مهیا ساخته ایم »
« بخل » غالباً از کفر سرچشمه می گیرد ؛ زیرا افراد بخیل ، در واقع ایمان کامل به موهبت بی پایان پروردگار و وعده های او نسبت به نیکوکاران ندارند ، فکر می کنند کمک به دیگران آنها را بیچاره خواهد کرد . ضمناً بخل منحصر به امو مالی نیست ، بلکه گرفتگی در هر نوع موهبت الهی را شامل می شود (علم ، موقعیت اجتماعی و ...) . یکی دیگر از صفات متکبران ، اینست که به خاطر تظاهر و نشان دادن به مردم وکسب شهرت ومقام و شخصیت کاذب انفاق می کنند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورند ؛ در انفاق هایشان انگیزه معنوی و جلب رضایت خالق نیست بلکه خدمت به خلق است و دائماً دراین فکرند ، چگونه انفاق کنند تا بیشتر بتوانند از آن به سود خود بهره برداری نموده و موقعیت خود را تثبیت کنند ؛ چون مال را متعلق به خودشان می دانند ( نه ازجانب خدا که گوشه ای از آن را در راه او خرج می کنند ) لذا از کبر و منت گذاردن ابا ندارند . آنها شیطان را دوست خود انتخاب کرده اند ( منطق شیطان به آنها می گوید « انفاق خالصانه موجب فقر می شود ») ، در هر حال خدا از نیّات آنها با خبر است .