حقوق اسلامی - حقوق اسلامی | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
وَاعبُدُوااللّهَ وَلا تُشرِکُوا بِهِ شَیئاً وَبِالوالِدَینِ اِحساناً وَبِذِالقُربی وَالیَتمَی وَ المَساکینِ وَالجَارِ ذِی القُربی وَ الجَار الجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالجَنبِ وَابنِ السَّبیلِ وَما مَلَکَت اَیمانُُکُم اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ مَن کانَ مُختالاً فَخورا«سوره نساءِ- آیه 36»
تفسیر:در آیه فوق به حقوق اسلامی اعم از حق خداوحقوق بندگان اشاره شده است
1-دعوت مردم به عبادت و بندگی پروردگار و ترک شرک و بت پرستی«خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید »
2-نیکی به پدرومادر«ترک حقوق پدر و مادر، هم دوش شرک به خداست»
3-نیکی به همه خویشان؛  ایتام؛ مستمندان؛ همسایگان(دورونزدیک)؛ افرادی که در سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا می کنندو بردگان
4-  سرچشمه اصلی شرک و پایمال کردن حقوق مردم،غالبا تکبر و خود خواهی است و ادای حقوق فوق نیاز به روح تواضع دارد«خداوند افراد فخر فروش را دوست ندارد. »«تفسیر نمونه آیت ا...مکارم شیرازی،جلد3ص487-479»