کشاورز وعبادت | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
احکام کشاورزی
قبل از هر بحثی با توجه به اینکه هدف از زندگی هر فرد عبودیت پروردگار است ابتدا از باب تیمن و تبرک احکامی از عبادت را مقدم نموده سپس به اصل مباحث خواهیم پرداخت:
1. کشاورز و عبادت
الف/1. وضو از نهرها:
 سؤال: با توجه به اینکه گاهی آب جوی ها برای آبیاری مزرعه توسط کشاورزان خریداری شده وضو از آنها چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر منع کنند نباید وضو بگیرد اما اگر نداند راضی است یا خیر مانعی ندارد. (مکارم و استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری)
تذکری در تیمم: با توجه به اینکه در مواردی باید به جای وضو تیمم کرد از جمله *جایی که آب و امکان فراهم کردن آن وجودنداشته باشد.(یعنی ازتهیه آب ناامید شود)* آب برایش ضرردارد. * وقت تنگ باشد. اما گاهی اوقات متاسفانه دیده می شود بعضی افراد همین که آبی در اختیار ندارند اما کمی دورتر آب پیدا می شود یا اینکه وقت وسعت دارد و می داند به آب دسترسی پیدا خواهد کرد فورا اقدام به تیمم می¬کنند که نماز با چنین تیممی اشکال دارد یا مشاهده شده همین که بدن زخمی می شود و یا باندپیچی شده بلافاصله تیمم می کنند. در صورتی که در این موارد می شود با وضوی جبیره ای نماز خواند که شایسته است این نکات به این قشر خدوم و پر برکت تذکر داده شود.
ب/1. یافتن قبله:
* استفاده از قبله¬نمای صحیح وسالم.. * به گفته دو شاهد عادل و یا یک فرد مورد اطمینان که از روی نشانه های حسی شهادت می دهد عمل نماید * به قول کسی که ازروی قاعده علمی قبله را می شناسد و محل اعتماد است عمل شود. * به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان پیدا می شود عمل نماید * استفاده ازشاخص و از روی حركت خورشید: یك چوب به صورت عمود در زمین فرو و سایه اش با یك سنگ علامت زده شود بعداز چند دقیقه كه سایه حركت كرد دوباره علامت زده شود پای چپ روی سنگ اول و پای راست هم روی سنگ دوم روبرو می شود جنوب که اگر کمی به سمت مغرب متمایل شویم مثلا حدود 37درجه (در تهران) می شود قبله.
ج/1. مکان نمازگزار:
یکی از شرایط آن است که غصبی نباشد پس اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد یا موقوفه باشد نمی تواند در آن تصرف کند ونماز خواندن در آن اشکال دارد .
** سؤال: بسیار پیش می آید که مردم برای تفریح ازشهرها خارج شده ودرفضاهای سبزدولتی و یا خصوصی اتراق می کنند حکم وضو گرفتن ونماز خواندن درچنین مکان ها چگونه است؟
*پاسخ:
1-در پارک ها و بوستان ها و مکان های عمومی اشکالی ندارد.
2-زمین های کشاورزی وسرسبزمردمی سه حالت دارد:
*داخل روستا: اگر زمین وباغ داخل روستاست وحفاظ و دیوار دارد باید اجازه گرفت و رضایت صاحبش را جلب نمود.*حاشیه روستا: اگردر حاشیه روستاست نماز خواندن ونشستن اشکالی ندارد و اجازه لازم نیست. ولی اگر صاحبش آمد و اظهار نارضایتی کرد نمی توانیم نماز بخوانیم. [به هرحال هرگونه صدمه زدن زمین و درختان و محصولات حرام است]*دور از روستا: در زمین های بسیار وسیعی که دور از روستا و چراگاه حیوانات است (عمومی) نماز خواندن و نشستن و خوابیدن اشکال ندارد. (جامع المسائل، م879و878)
**سؤال: ضوابط تفریحات سالم چیست؟
1-گناه نباشد.(ماننداستفاده ازموادمخدر،بدحجابی،قمارو...)
2-مزاحمت برای دیگران نباشد.(مانند سد معبر، بلندکردن صدای ضبط و خنده¬های بلند و مسخره کردن مردم و...)
3-تضییع حق دیگران نباشد. (مثل شکستن شاخه درختان وسوزاندن درختان مردم، استفاده ازمیوه جات و سبزیجات مردم، تصرف درباغات و مزارع مردم، ایجاد خسارتهای جانی و مالی و...)
4-تخریب محیط زیست نباشد. (آتش زدن درختان وگیاهان ، آلوده کردن محیط زیست و...)
5-ترویج خرافات نباشد.
6-اسراف وتبذیرنباشد. (احکام، اثرمحموداکبری ص 205و206)
چ/1. لباس نمازگزار:
 یکی ازشرایطش پاک بودن است. لذا اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت [یا مو و کرک] حیوانات حرام گوشت (مانندگربه وخوک و...) در بدن یا لباس نمازگزار باشد تا وقتی که پاک نگردد نماز خواندن با آن اشکال دارد. نیز اگر یکی از اجزاء حیوان حرام گوشت مثل صدف به عنوان دکمه یا هر چیز دیگر در لباس نمازگزار استفاده شده باشد نماز با آن اشکال دارد.
لباس باید از پول حلال تهیه شده باشد لذا اگر زکات و خمس نداده یا غش در عرضه محصول خود داشته (مثلا زیر و روی محصول را در زمان بارگیری از لحاظ کیفیت، مختلف ریخته باشد) و با پول آنها لباس تهیه کرده  نماز با آن اشکال دارد.