برگزاری جلسه شورای فرهنگی در سازمان - برگزاری جلسه شورای فرهنگی در سازمان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

اولین جلسه شورای فرهنگی با حضور ریاست محترم سازمان ،مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه حجت الاسلام مومن ،معاونین ،مدیران،مسئولین دفاترنمایندگی ولی فقیه ادارات تابعه وشهرستانها با محوریت اجرایی شدن شعار سال (جهش تولید) روزچهارشنبه مورخه 21\3\99 در محل سالن جلسات (کشاورز) برگزر گردید.