اخبار حوزه نمایندگی ›› جلسه ستاد عفاف وحجاب ›› حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

سومین جلسه عفاف وحجاب با حضور اعضاء محترم روز شنبه مورخه 96/09/04 در محل دفتر مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان برگزار گردید.