برگزاری جلسه شورای فرهنگ - برگزاری جلسه شورای فرهنگ | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
باسمه تعالی
صورتجلسه
جلسه شورای فرهنگ سازمان جهاد کشاورزی پیرو دعوتنامه شماره 63556 مورخ 93/07/20 با حضور اعضاء در تاریخ 93/07/23 ساعت 12 در محل اتاق جلسات سازمان برگزار گردید .
در ابتدا حجت الاسلام غلام نژاد مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه پیرامون مسائل فرهنگی ولزوم اهمیت به این موضوع به بیان مطالبی پرداختند ایشان اهتمام به فرهنگ جهادی در زمان جنگ را یکی از عوامل موفقیت دانستند. واین فرهنگ را امروز نیز راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه برشمردند.
ایشان یکی دیگر از عوامل اقتدارامروز ایران اسلامی را وجود ولایت فقیه دانستند .وانسجام بین همه ملت وتفکرات مختلف سیاسی را ناشی از مدیریت بی نظیر مقام معظم رهبری برشمردند .ایشان به توصیه مقام معظم رهبری در باب مسائل فرهنگی واهمیت آن اشاره نمودند وخواستار توجه جدی تر مسئولین سازمان وادارات کل وجهاد کشاورزی شهرستانها به امورات حوزه نمایندگی ولی فقیه شد .
در ادامه پیرامون موضوعات مطرح شده در جلسه تبادل نظر بعمل آمد ومقرر گردید :
1-ادارات کل وابسته نسبت به تأمین هزینه های دفاتر نمایندگی ولی فقیه بصورت تنخواه ماهیانه اقدام نمایند .
2-ادارات کل وشرکتهای وابسته در خصوص بکار گیری اساتید جهت برگزاری کلاسهای عقیدتی وسخنرانی ها و... با مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان هماهنگی لازم را بعمل آورند .
3-در ستاد سازمان وادارات کل تمهیداتی اندیشیده شود تا اتاق کار همکاران خانم وآقا به صورت مجزا باشد .
4-مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها با توجه به نامه معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان در خصوص اختصاص مبلغ
3/000/000ریال به صورت ماهیانه به امور مربوطه دفاتر حوزه نمایندگی شهرستانها (فعالیتهای عقیدتی وفرهنگی )اقدام نمایند .
حاضرین در جلسه :
 1- علی غلام نژاد( مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه )           8-محمد روئینی ثانی              
2- اسماعیل زارعی(مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه)            9-عبدا... شجاعی(رئیس اداره آموزش عقیدتی)
3-موسی صابری(مدیر کل منابع طبیعی)                             10-       وحدانی(دامپزشکی)
4-جلیل رمضانی(مدیر کل امور عشایری)                            11- اسماعیل محمود آبادی(مدیر حوزه ریاست)        
5-منصور برغمدی(معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی)          12-      لایق حصاری(مدیر شرکت خدمات حمایتی )
6-یونس حقیقی( رئیس مرکز آموزش)                                13-    ربانی نسب (مسئول مرکز تحقیقات)
7-احمد رضا امانی(رئیس اداره امور فرهنگی)