بازدید حجت الاسلام مومن از شبکه دامپزشکی و کشتارگاه شهرستان اسفراین - بازدید حجت الاسلام مومن از شبکه دامپزشکی و کشتارگاه شهرستان اسفراین | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

دربازدید یک روزه حجت الاسلام مومن به همراه حجت الاسلام دهقان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی به شهرستان اسفراین ،در آغاز در جمع همکاران شبکه دامپزشکی شهرستان حضور یافته و پس از قرائت زیارت عاشورا در این شبکه از کشتارگاه دام این شهرستان بازدید داشتند .

سپس با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان اسفراین به ارائه گزارش روند نظارت شرعی ، بهداشتی در استان و شهرستان پرداختند