نشست مسؤلین دفاتر نمایندگی ولی فقیه سازمان وادارات تابعه با نماینده محترم ولی فقیه در استان - نشست مسؤلین دفاتر نمایندگی ولی فقیه سازمان وادارات تابعه با نماینده محترم ولی فقیه در استان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي