جلسه ابلاغ برنامه های 1400 حوزه نمایندگی ولی فقیه - جلسه ابلاغ برنامه های 1400 حوزه نمایندگی ولی فقیه | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جلسه روز سه شنبه مورخه 18 خرداد با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان ومسئولین دفاتر نمایندگی ولی فقیه درادارات تابعه  و دیگر اعضاء محترم  در محل سالن جلسات سازمان (کشاورز) با موضوع ابلاغ برنامه های حوزه نمایندگی ولی فقیه در سال 1400 برگزار شد