سومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و طرح مواسات - سومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه و طرح مواسات | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به مناسبت ماه مبارک رمضان سومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به همت خیرین و گروه های جهادی در مورخه 22 اردیبهشت به تعداد 500 پرس غذای گرم تهیه و توزیع گردید.در مجموع در این سه مرحله رزمایش ۱۴۳۰ پرس غذای گرم از محل نذورات وکمک خیرین به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال بین نیازمندان توزیع گردید