برگزاری جلسه شورای معاونین در سازمان - برگزاری جلسه شورای معاونین در سازمان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جلسه شورای معاونین با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه ،حجت الاسلام والمسلمین مومن ، معاونین  در محل اتاق ریاست سازمان روز یکشنبه مورخه 13 /99/07 برگزار شد.