بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان ازمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان - بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان ازمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان حجت الاسلام مومن روز یکشنبه مورخه 16 شهریور از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان بازدید داشتند.همچنین ایشان در عملیات اجرای طرح اصلاح نژاد دام سبک در روستاهای شهرستان شیروان با هدف افزایش چندقلوزایی همراه با ریاست محترم سازمان ،معاونین ودیگر مسئولین شرکت نمودند.