برگزاری مراسم به مناسبت شهادت امام صادق(ع) در نماز خانه سازمان - برگزاری مراسم به مناسبت شهادت امام صادق(ع) در نماز خانه سازمان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي