اقامه نماز ظهر وعصر با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم استان آیت ا... یعقوبی و حاج آقا احمدی فر رئیس ستاد اقامه نماز استان - اقامه نماز ظهر وعصر با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم استان آیت ا... یعقوبی و حاج آقا احمدی فر رئیس ستاد اقامه نماز استان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي