قرآن درس زندگی | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

خداوند یکتا ،برای هدایت بندگانش راه های زیادی گشوده ومسیرهای هموار متعددی قرار داده است،تا بندگانش با تامل در نشانه هاوآیات خداوندی که در همه آفریده هایش مانند نقطه ای نورانی می درخشد،راه راست ومستقیم را برگزیده وبه سعادت دنیا وآخرت ره یابند.
خداوند انعکاس عظمت خود رادر جهان طبیعت ،به تصویر کشیده،تا انسان با تفکردر دل آیات مشهود خداوندی،نشانه حق وحقیقت را دریابند.با تامل او در قرآن ،مثالهایی از حشرات وحیوانات آورده است ،که انسان دانا حق را می یابد ولی انسان نادان ظاهر مثال را دیده واز یافتن عظمت در این نشانه ها ،ناتوان می باشد. در کتاب خدا،سوره هایی با نامهای حیوانات وجود دارد که در این سوره ها به شکلی ، به زندگی این حیوانات برای رهنمود انسان ها اشاره شده است .به عنوان مثال ، در آیه 41سوره عنکبوت خداوند به حشره کوچکی اشاره می فرماید که از طریق ماده ای که در معده اش وجود دارد ،با زحمت فراوان ،برای بنیان خانه اش تارهایی را بر روی شاخه ویا برگهای درختان ویا درودیوارمی تند ..این تارها به اندازه ای نازک است که حتی با وزش نسیمی از بین می رود .خداوند سستی وناپایداری این خانه همچون ناپایداری روزگار افرادی می ماند که پرستش خداوند را کنار گذاشته وبه اطاعت غیر خدا روی آورده اند ،آنانی که عظمت وبی همتایی خداوند را نادیده گرفته و به پرستش وعبادت می پردازند که از ناپایداری وبی ریشه گی آن با خبرند.
همچنین در سوره نمل به پشتکار مورچه اشاره می کند وتلاش اورا برای انسانهایی مثل می زند که راه رسیدن به خداوند را کوتاه می پندارند وهنگام مواجه شدن با کوچکترین مشکلی روحیه خود را می بازد واز ادامه راه منصرف می شوند،در حالیکه این حشره کوچک برای رسیدن به هدف خود بارها وبارهاتلاش را از سر می گیرد ودانه ای را که افتاده است ،باز بر میدارد وهیچ گاه ،از این تلاش که در هر ثانیه تکرار می شود ،فروگذارنیست. خداوند،در واقع از بندگانش می خواهد تا مانند این حشره کوچک ،با تحمل مشقات سعادت آخرت را از آن خود کنند.
همچنین در سوره نمل تلاش وکوشش زنبور عسل را ترسیم می کند که با ظرافت خاصی شیره گلها را می مکد وبا کمک مواد داخل دستگاه گوارشش ماده ای را تهیه می کند که انسان نیز می تواند از حلاوت آن کام خود را شیرین کند.این حشره کار روزانه خود راچنان زیبا وظریف انجام می دهد که  بنده دانا با تامل در رفتار آن ودقت در جثه کوچک این حشرات می تواند به عظمت وبزرگی خداوند پی ببرد وبا نظر دوختن به درون این آیات به تحول عظیمی دست یابد.
این چنین پروردگار هستی ،قدرت وعظمت خود را در اندام حتی ناچیزترین حشرات وموجودات ،به رخ انسانهای غافل می کشد .اواین موجودات را با وجود کوچکی،پیچیده آفریده است تا هم توانایی آن داشته باشند که چرخه زندگی انسان را بگردانندوهم پیچیدگی وجودشان ذهن انسان را روشن کند ومسیررسیدن به سعا دت اخروی راکه درشناخت خداوند نهفته است ،صاف وهموارسازند.به راستی ،پروردگاری که قادر است ،از بزرگترین وپیچیده ترین موجود(انسان) تا ناچیزترین حشره(پشه)را بیافریند،سزاوارپرستش است.
نقش قرآن در زندگي بشري در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي و حتي بين المللي، قابل دقت و بررسي است كه به طور مختصر به بعضي از آنها اشاره مي شود:
يكم. انسان نيازمند ارتباط مستقيم با آفريننده و هستي بخش خود است. اين ارتباط اگر چه از طريق مناجات و رازگويي دروني و قلبي انجام مي گيرد؛ اما دسترسي به كلمات خود خداوند، بسيار لذت بخش و اطمينان آور است. چنان كه اقبال لاهوري گفته است: «اگر مي خواهي خدا با تو سخن بگويد، قرآن بخوان».
اين ويژگي به طور كامل، تنها براي قرآن مجيد باقي مانده است و هيچ كتاب آسماني ديگر، چنين جايگاهي ندارد.
دوم. انسان در تكاپو و جست و جوي آگاهي هاي صحيح و معارف بلند و پرمعنا است. البته با استفاده از تجربيات بشري و تلاش هاي علمي، به بسياري از آگاهي ها مي توان دست يافت؛ اما براي اطمينان به درستي يافته هاي خود و آگاهي به آنچه براي او دست نايافتني است، نياز به يك منبع اصيل و غني بسيار محسوس است؛ چنان كه از زبان امام راحل(ره) گفته شده است: «اگر قرآن نبود، درهاي معرفت بر ما بسته بود».
قرآن مجيد در اين باره جايگاه ممتازي دارد. تعريفي كه قرآن از انسان دارد «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»؛ بقره (2)، آيه 30. و تعريفي كه قرآن از خداوند ارائه كرده است: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ»؛ شوري (43)، آيه 11.، همراه با بيان صفات جمال و جلال و تعريفي كه از نظام هستي و حيات و شعور همگاني موجودات ارائه داده «وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»؛ رعد (13)، آيه 13. و بياني كه از پيوستگي و هماهنگي منظم همه كرات و افلاك و زمين و آسمان دارد «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشاها...»؛ شمس (91)، آيه 4 - 1.
و... نيازمندي همه جامعه بشري و پويندگان راه حق و حقيقت را به اين كتاب آسماني ضروري و آشكار ساخته است؛ زيرا بعضي از دانش ها به جز از طريق قرآن، براي بشر دست يافتني نيست: «وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»؛ بقره (2)، آيه 151.
؛ «و آنچه را نمي دانستيد به شما ياد مي دهد...».
از جمله آگاهي هايي كه جز از طريق قرآن راهي براي دريافت آن نيست، آگاهي درباره جهان پس از مرگ و جزئيات جهان آخرت است؛ زيرا هيچ كدام از افراد بشر، تجربه تكرار و رفت و آمد آن را ندارند و درك بشري، هيچ گونه سابقه ذهني از آن ندارد. در حالي كه در سوره «واقعه»، «صافات»، «مرسلات» و... صحنه قيامت به تصوير كشيده شده است.
سوم. نقش برجسته ديگر قرآن اين است كه از سابقه تاريخ بشر، خبرهاي درست و مطابق واقع را نقل كرده و سرگذشت پيامبران و محتواي پيام آنان را - بدون هرگونه تحريف و دسيسه بشري به انسان ها رسانده است. ازاين رو قرآن حتي بر پيروان تورات و انجيل، منّت شايان توجهي دارد كه چهره پيامبران بني اسرائيل را به درستي معرفي كرده و حضرت موسي، عيسي، زكريا و... را آن گونه كه بوده اند - به دور از هر گونه تهمت و توهيني شناسانده و دست تحريف گران و دسيسه گران را نقش بر آب ساخته است. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد: «وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ»؛ مائده (5)، آيه 116.؛ «اي عيسي پسر مريم! آيا تو گفتي به مردم كه من و مادرم را همچون دو خدا به جاي خداوند بپرستيد؟! گفت: منزهي تو! مرا نشايد كه چيزي را كه حق نيست بگويم».
چهارم. نقش برجسته ديگر قرآن براي جامعه بشري، اين است كه ظرفيت جهان شمولي دارد و پيام هاي آن براي تمام مصلحان جهان و حافظان حقوق بشر، قابل اعتنا و كاربردي است. تكيه بر نقاط مشترك پيروان اديان آسماني و پايبندي به اصول انساني (مانند عدالت گستري، امانت داري و...)، تلاش براي ريشه كني هرگونه ناهنجاري، ناپاكي و اختلاف و مخالفت با حق و درستي و... همگي شاخص هايي است كه ظرفيت جهان شمولي قرآن را به نمايش گذاشته است. آيات نوراني قرآن، تمامي اصلاحگران و حق گرايان را به سوي محور وحدت و پاكي، به دور از هر گونه تعصب و خودخواهي، دعوت كرده است: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»؛ آل عمران (3)، آيه 64.؛ «بگو: اي اهل كتاب! بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم و برخي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به پروردگاري نگيرد»
بي ترديد گستردگي دانش بشر، تحولات شايان توجهي داشته و شكوفا سازي طبيعت و سلطه بر آن، به دست قدرت علمي و اطلاعاتي انسان و تجربه هاي بشري، تا حدود زيادي تأمين شده است. قرآن خود اين تحول آفريني را در گستره ظرفيت هاي انسان دانسته است: «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها»؛ هود (11)، آيه 61.؛ «خداوند شما را در زمين ايجاب كرد و وظيفه شكوفايي و آباداني و استخراج ظرفيت هاي زمين را به شما واگذار كرد».
رسالت دين و قرآن، «شكوفايي متوازن، متعادل و هماهنگ انسان» است. بر اين اساس بايد انسان را شناخت و آغاز و انجام او را دانست. بايد جايگاه انسان را در كل هستي به درستي تعريف كرد و رابطه او با خدا، خود، جامعه و طبيعت را تنظيم نمود.
رسالت علم ساخت جهان و رسالت قرآن، رشد ايمان و جهت دهي به حركت انسان است و با توجه به اسارت علم در دست برخي از انسان هاي آلوده به قدرت و ثروت و فزون خواه، ضرورت پايبندي به كتاب آسماني به دور از تحريف و يك مكتب الهي آشكار شده است.
نويسنده :مهدی هادی نژاد