شرح وظایف | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شرح وظایف اداره آموزش عقیدتی:
1-تبلیغ و تشریح فرایض دینی ، موازین شرعی ، اعیاد و وفیات ، ارزشهای انقلابی ، مواضع حضرت امام راحل ، و رهبر معظم انقلاب در سطح استان در قالب دوره های آموزشی و پرورشی بر اساس برنامه های مصوب .

2- برنامه ریزی در جهت ارتقاء بینش ، دانش اسلامی و تقویت سطح مذهبی و معنوی پرسنل .
3-  برنامه ریزی به منظور شناسایی و جمع آوری و اولویت بندی نیازهای آموزشی و پرورشی کارکنان .
4- برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد در جهت تقویت ، بهبود و ارتقاء محتوای برنامه های آموزش عقیدتی به مراجع ذیربط .
5- تهیه و تنظیم برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی .
6- برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزش عقیدتی مصوب و ابلاغ شده در سطح استان با تهیه تقویم زمانبندی سالانه .
7- تشکیل پرونده آموزشی و پرورشی برای کلیه کارکنان .
8-برآورد و پیشنهاد و پیگیری تأمین نیازهای آموزشی اعم از ( فضای آموزشی ، اساتید ، وسایل کمک آموزشی ، کتب و جزوات آموزشی و ...    .
9-برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورشی برای کارکنان و خانواده های آنان .
10-  برنامه ریزی در جهت ترویج برنامه های قرآنی .
11-اقامه نماز جماعت ، سازماندهی و آموزش ائمه جماعت .
12-ارتباط و همکاری با واحدهای آموزشی در سطح استان به منظور بهره برداری از امکانات و تجهیزات .
13- برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی مصوب ستادها اعم از ، امر به معروف و نهی از منکر و ...   .
14-ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه آن به مراجع ذیربط .
15-برآورد و تنظیم بودجه مورد نیاز آموزش عقیدتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط .
16- انجام سایر امور محوله .