اداره کل عشایری | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مناسبت های شمسی :

مناسبت های قمری :
برگزاری سخنرانی ومداحی به مناسبت ایام محرم در محل نماز خانه اداره کل .
آماده نمودن ساختمان اداری به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم ،تهیه تراکت با متون مناسب و نصب در طبقات
.

ستاد ها :
ستاد نماز :  
ستاد زکات :    
ستاد امر به معروف ونهی از منکر :
برگزاری جلسه شورای امر به معروف ونهی از منکر.   
بازدید از محله های عشایری در طول هفته امربه معروف ونهی ازمنکر
.
ستاد حجاب وعفاف  :   

متفرقه :
هماهنگی برای اعزام مبلغ به مناطق عشایری شهرستان آشخانه.
شرکت همکاران در مراسم تشییع جنازه شهید لنگری.