مانه و سملقان | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي