خدمات مشاوره اي | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
1-با عنایت به اهمیت خانواده ها به عنوان اصلی ترین کانون هر جامعه و لزوم استحکام بنیانهای آن ، این اداره اقدام به تهیه جزوه گامهای موفقیت در زندگی مشترک جهت استفاده خانواده ها نمود که مورد توجه همکاران قرار گرفت .
2-تهیه مطلب فرهنگی در خصوص چگونه با بچه ها درباره خدا صحبت کنیم وارسال آن به همکاران .