خمس - خمس | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

امام صادق(ع): هر کس بپندارد امام به آنچه در دست مردم است[خمس]، نیازمند است، او کافر است. [بلکه] این مردم هستند که نیاز دارند امام از آنها بپذیرد. خداوند متعال فرموده: «از اموال آنها، صدقه بگیر تا آنان را (از بخل و دنياپرستى) پاك‌سازى و رشدشان دهى». (قرآن، سوره توبه، آیه 103)