نپرداختن خمس - نپرداختن خمس | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي

امام صادق(ع): آیا میدانی مردم از کجاست که دچار عمل منافی عفت می­شوند؟ به خاطر نپرداختن خمس ما اهل بیت. (اصول کافی، ج2، ح662)