همنشینان ناشایسته - همنشینان ناشایسته | حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزي خراسان شمالي
امام سجاد علیه‌السلام به فرزند گرامی‌شان، امام باقر علیه‌السلام فرمودند:
« یا بنی انظر خمسة فلا تصاحبهم و لا تحادثهم و لا ترافقهم فی طریق فقلت یا ابه من هم قال ایاک و مصاحبة الکذاب فانه بمنزلة السراب یقرب لک البعید و یباعد لک القریب و ایاک و مصاحبة الفاسق فانه بایعک باکلة او اقل من ذلک و ایاک و مصاحبة البخیل فانه یخذلک فی ماله احوج ما تکون الیه و ایاک و مصاحبة الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک و ایاک و مصاحبة القاطع لرحمه فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله عز و جل فی ثلاثة مواضع ؛
با پنج نفر دوست نشو
1 - دروغگو؛
زیرا او به منزله سرابی است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور سازد؛
2  - فاسق؛
زیرا او تو را بفروشد به لقمه‌ای از خوراکی یا کمتر از آن؛
3- بخیل؛
زیرا او تو را محروم می‌کند از مالش در وقتی که تو نهایت احتیاج را به او داری؛
4 -  احمق؛
زیرا او می‌خواهد به تو سود رساند (ولی به واسطه حماقتش) به تو زیان می‌رساند؛
5  - کسی که قطع پیوند خویشاوندی کرده است
زیرا من یافتم او را که در سه جای قرآن از رحمت خداوند به دور شمرده شده است.»
 (الکافی، جلد 2، صفحه 376)